Zde si můžete stáhnout návody k přístrojům a formuláře pro záznam odběru

Návody

Záznamy o odběrech

Měřící přístroj

Projekt: Ovzduší bez hranic - 1. etapa ve školách" registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.3.05/15.04515
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007 - 2013 z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.
Partneři projektu: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Powiat Cieszyński