Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (zkráceně RSTS) je dobrovolným sdružením, které sdružuje obce na těšínském pohraničí. Problém znečištěného ovzduší je stále pro naše obyvatele prioritou a proto se RSTS rozhodlo podpořit dlouhodobé vzdělávání mládeže v této oblasti. Již třetí rok běží projekt „Ovzduší bez hranic – 1. etapa ve školách“, který seznamuje žáky základních škol s příčinami znečištění ovzduší a způsoby jeho měření. Žáci už od 6. třídy obsluhují přístroje, odebírají na filtry prach a vyhodnocují jeho koncentrace. Projekt ukázal nejenom velký zájem, ale také schopnost vstřebat i složité informace u mladších dětí. Měření se stalo hrou, která se začlenila do běžné výuky.


V současnosti navázal na projekt „Ovzduší bez hranic – 1. etapa ve školách“ projekt „Ovzduší pro praxi“, který přináší obdobné, ale ještě odbornější informace na střední školy. Zapojené školy mají k dispozici speciálně vyrobený prachoměr, který byl vytvořen jako energeticky nezávislý. Prachoměr může měřit v síti 220V, na baterii nebo na solární energii. Ve velmi krátkých intervalech jedné minuty měří jemné frakce prachu o velikosti 1, 2.5 a 10 mikrometrů, tedy vdechovatelný prach. Krátký interval umožňuje lépe pochopit změny jeho koncentrací. Cílem tohoto projektu je skutečné zvýšení odbornosti zapojených studentů a to díky vazby na nejmodernější techniku.

Po ukončení projektu získají studenti certifikát o proškolení na úrovni technika měření. Projekt má však také ambici naučit studenty data interpretovat, vytvářet přednášky a umět o problematice mluvit.