Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (w skrócie RSTS) jest dobrowolnym stowarzyszeniem skupiającym gminy na pograniczu Śląska Cieszyńskiego. Problem zanieczyszczonego powietrza jest nadal priorytetem dla naszych mieszkańców, dlatego też RSTS postanowił wesprzeć długoterminową edukację młodzieży w tej dziedzinie. Już trzeci rok realizowany jest projekt "Ovzduší bez hranic – 1. etapa ve školách", który przybliża uczniom szkół podstawowych przyczyny zanieczyszczenia powietrza i sposoby jego pomiaru. Uczniowie już od szóstej klasy używają urządzeń, pobierają na filtry pył i oceniają jego stężenie. Projekt pokazał nie tylko to, że jest wielkie zainteresowanie tematem, ale także zdolność przyswajania nawet złożonych informacji u młodszych dzieci. Pomiary stały się grą, która została wprowadzona do regularnych lekcji.


Obecnie projekt "Ovzduší bez hranic – 1. etapa ve školách" został powiązany z projektem "Ovzduší pro praxi / Powietrze w praktyce", który wprowadza podobne, ale bardziej zaawansowane informacje do szkół średnich. Szkoły biorące udział w projekcie mają do dyspozycji specjalnie wykonany pyłomierz, który jest niezależny od energii. Pyłomierz może być zasilany siecią 220 V, bateriami lub energią słoneczną. W bardzo krótkich odstępach czasu wynoszących jedną minutę mierzy drobne cząstki pyłu o wielkości 1, 2,5 i 10 mikronów, czyli wdychany pył. Krótki odstęp czasu pozwala lepiej zrozumieć zmiany w jego stężeniu. Celem tego projektu jest zwiększenie wiedzy zaangażowanych studentów dzięki najnowocześniejszej technologii.

Po zakończeniu projektu uczniowie otrzymają certyfikat ze szkolenia na poziomie techniki pomiarowej. Projekt ma również ambicję nauczenia studentów interpretacji danych, tworzenia wykładów oraz umiejętności rozmawiania o tym problemie.