Tento web je vybudován z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007 - 2013 a prostředků programu Interreg V-A 2014 - 2020 Česká republika – Polsko z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko.

Strona jest zbudowana ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 oraz ze środków programu INTERREG V-A ​ 2014 - 2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.